Aktuellt

Vi har fått två nya kolleger
Vi har fått en ny kollega

Brandskydd

Som ett av Sveriges äldsta brandkonsultbolag har vi lång erfarenhet med att ta hjälpa kunder fram kostnadseffektiva och säkra brandtekniska lösningar för diverse verksamheter. Vi erbjuder tjänster som t.ex. framtagande av brandskyddsdokumentation, analytisk dimensionering av brandskydd, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), brandskyddinventering, utrymningsanalyser samt tillståndshantering och riskbedömningar vid hantering av brandfarlig vara.

Risk Management/ Riskhantering

På P&B är vi experter på identifiering och analys av både organisatoriska och fysiska risker inom industri, handel, infrastruktur mm. Vi erbjuder allt från riskbedömningar på enskilda objekt eller anläggningar, till att hjälpa kunder skapa processer för effektiv hantering av risker inom en organisation. Oberoende av er verksamhetens storlek eller typ är vi på P&B dedikerade till att vara en tillförlitlig partner i arbetet att hantera risker för människor, egendom och miljö.

Explosionsfarlig Miljö – ATEX

Explosioner inom verksamheter som hanterar dammande material, brandfarlig vätska och gaser är ofta dramatiska händelser som kan utgöra allvarliga risker för personal och kapital. För att bedöma och hantera riskerna krävs praktisk erfarenhet från industriella processer, tillsammans med djupa kunskaper om ämnens egenskaper, explosionsteori, skyddssystem och säkra arbetsrutiner. P&B har omfattande erfarenheter av riskbedömningar, olycksutredningar samt riskreducerande åtgärder.

P&B Utbildning

Inom samtliga av våra expertområden erbjuder vi kundanpassade utbildingar. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa just ditt företag med att höja medvetenheten eller kompetensen inom ett visst område. Exempel på utbildningar inkluderar ”Effektivt SBA Arbete”, ”Grunder i Byggnadstekniskt Brandskydd”, ”Hantering av Brandfarlig Vara”, Explosionsfarlig miljö – ATEX samt ”Riskhanteringsprocessen”.

LÄS MER >
LÄS MER >
LÄS MER >
LÄS MER >
  • Kontakta P&B
  • Davidshallsgatan 20
  • 211 45 Malmö
  • 040-611 71 90
  • info@pob.se
  • Följ P&B På:

LinkedIn_IN_Icon_35px