Aktuellt

Vi har fått två nya kolleger
Vi har fått en ny kollega

Kontakt

Kontakta någon av våra medarbetare för mer information eller hjälp i en specifik fråga. Vi ser fram emot att få hjälpa Er.

P&B’s kontor hittar ni på: Davidshallsgatan 20, 211 45 Malmö. Telefon: 040-611 7190 E-mail: info@pob.se P&B Brandkonsult AB, Org.nr 556518-4362

Personal

Kristian Bladström

Mobil: 0702-329660

E-post: k.bladstrom@pob.se

Kristian Bladström är Brandingenjör från LTH. Han arbetar med brandskyddsprojektering med tyngdpunkt på analytisk dimensionering och riskhantering med riskanalyser rörande säkerhet, hälsa och miljö.

 

Anna Åhsberger

Mobil: 0766-317 113

E-post: a.ahsberger@pob.se

Anna Åhsberger är Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering från LTH. Anna har en bakgrund från räddningstjänsten där hon bland annat arbetade med granskning av plan- och bygghandlingar och tillståndshandläggning gällande brandfarliga/explosiva varor. Anna arbetar främst med brandskyddsprojektering och riskutredningar. Hon är även ansvarig för P&B´s utbildnings- och informationsverksamhet.

 

Tobias Persson

Telefon: 0722-020887

E-post: t.persson@pob.se

Tobias Persson är Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH. Tobias har över 10 års erfarenhet som brandkonsult och har bland annat specialiserat sig på brandskydd i ventilationssystem. Tobias har tidigare även arbetat inom kommunal Räddningstjänst med rådgivning till stadsbyggnadskontor avseende plan- och byggfrågor.

Carl-Henrik Holmgren

Mobil: 0739-673393

E-post: ch.holmgren@pob.se

Carl-Henrik Holmgren är Brandingenjör från LTH och arbetar främst med brandskyddsprojektering. Han har en flerårig bakgrund från den kommunala räddningstjänsten där han bland annat arbetade med granskning av brandskyddshandlingar, tillsyn, tillståndshandläggning gällande brandfarliga och explosiva varor och utryckningstjänstgöring.

 

Josefin Haglund

Mobil: 0733-962303

E-post: j.haglund@pob.se

Josefin Haglund är Brandingenjör från LTH och arbetar främst med brandskyddsprojektering. Josefin har speciellt erfarenhet av avancerade brandtekniska analyser t.ex. avseende utrymning och ventilationslösningar.

 

Tobias Bergström

Mobil: 0705-49 02 28

E-post: t.bergstrom@pob.se

Tobias är Brandingenjör från LTH och arbetar med brandskyddsprojektering, SBA och utbildning. Tobias är ansvarig för tjänster inom analytisk dimensionering av brandskydd.

Tobias Ekberg

Mobil: 0705-980330

E-post: t.ekberg@pob.se

Tobias Ekberg är Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH och sedan juli 2012 VD för P&B. Tobias har lång erfarenhet av praktisk riskhantering inom industrin samt ledning och utveckling av Risk Managementtjänster inom försäkringsbranschen.

 

Göran Jansson

Mobil: 0707-56 66 39

E-post: g.jansson@pob.se

Göran Jansson är P&B’s seniora ingenjör när det gäller praktisk riskhantering inom industrin. Göran har lång och gedigen erfarenhet av industriell riskhantering med allt från riskanalyser, framtagande av rutiner och tekniska lösningar, utbildning samt riskbedömningar och klassningsplaner enligt ATEX.

 

Tobias Jansson

Mobil: 0706-11 71 80

E-post: t.jansson@pob.se

Tobias Jansson är Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering från LTH. Tobias sitter i företagets ledning och är ansvarig för tjänster inom Riskhantering och Brandfarlig/Explosiv vara. Förutom brandskyddsprojektering arbetat Tobias mycket med Ledningssystem inom säkerhet, hälsa och miljö.

Ola Cederfeldt

Mobil: 0706-517194

E-post: o.cederfeldt@pob.se

Ola Cederfeldt är Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering från LTH. Förutom brandskyddsprojektering arbetar Ola med utredningar avseende hantering av brandfarlig/explosiv vara samt riskanalyser kopplat till säkerhet, hälsa och miljö.

 

Matts Pålsson

Mobil: 0705-49 02 08

E-post: matts@pob.se

Matts är Brandingenjör och har arbetat med brandteknisk projektering sedan 1979.  Han har varit vice brandchef vid Räddningstjänsten i Ystad samt varit utbildningsansvarig på Räddningsverkets skola i Revinge. Matts är brandsakkunnig chef på P&B. Det var Matts som 1992 grundade P&B Brandkonsult AB.

 

Katarina Tiliander

Telefon: 040-611 71 90

E-post: k.tiliander@pob.se

Administration och ekonomiansvarig

  • Kontakta P&B
  • Davidshallsgatan 20
  • 211 45 Malmö
  • 040-611 71 90
  • info@pob.se
  • Följ P&B På:

LinkedIn_IN_Icon_35px