Aktuellt

Vi har fått två nya kolleger
Vi har fått en ny kollega

Om P&B

P&B är ett kunskapsföretag med målet att hjälpa företag att effektivt hantera risker för människor, värde och miljö så att de i sin tur kan fokusera på att tillföra värde till sina egna kunder på ett lönsamt och hållbart sätt.

P&B är ett av Sveriges äldsta Brandkonsultbolag.  Under de senaste två decennierna har företagets expertis och tjänster utvecklats för att möta existerande och nya kunders behov.  Idag erbjuder P&B kvalificerade och  heltäckande tjänster inom Brandskydd och Riskhantering/Risk Management. Kunskapsbasen i P&B utgörs av Brand- och Riskingenjörer med lång erfarenhet inom branscher som Räddningstjänst, Försäkringsbolag, Risk Management och Brandskyddsprojektering. Majoriteten av våra kunder är ständigt återkommande och brukar ange flexibilitet, kompetens och personlig kontakt som viktiga orsaker till detta, något som vi så klart är väldigt stolta över. Ladda ner pdf ”Om P&B”.

Vår värdegrund

Internt och externt jobbar vi på P&B med följande värderingar i det vi gör.

  • Hållbarhet – Vi står för långsiktigt och hållbart agerande i förhållande till kunder, ägare, anställda och övriga samhället
  • Värdeskapande – Våra tjänster ska tillföra värde för kunder och vara stimulerande för våra anställda.
  • Kvalitet – Vi gör vårt yttersta för att i varje uppdrag förstå och tillfredsställa kundens behov och förväntningar.
  • Utveckling – Vi strävar efter ständigt och innovativt utvecklande av tjänster och kompetens.

Kvalitet & miljö

P&B jobbar aktivt med kvalitetssäkring via företagets Ledningssystem – Kvalitet som anknyter till ISO 9001. Kvalitetssäkringen innebär bland annat att arbete utförs systematiskt med hjälp av checklistor/mallar samt granskas internt av minst en annan sakkunnig person inom företaget. Vi genomför årligen internrevision av våra analys- och arbetsprocesser för att ständigt kunna identifiera förbättringsmöjligheter avseende kvalitet och effektivitet. All teknisk personal skall ha erforderlig utbildning, lägst brandingenjörsutbildning.

P&B jobbar med miljöhänsyn via företagets Ledningssystem – Miljö som anknyter till ISO 14001. Syftet med företagets miljösystem är att säkerställa att företagets processer styrs på ett sånt sätt att de uppfyller företagets miljökrav. Detta innebär bland annat att vi inkluderar hänsynstagande till miljölagstiftningen i våra tjänster samt att vi aktivt arbetar för att begränsa vår förbrukning av energi och materiel som har negativa miljöeffekter.

Att utvecklas och utmanas hos P&B!

En av P&B’s styrkor är vår strävan och faktiska förmåga att vara lyhörda för våra kunders behov. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla relevanta tjänster och proaktivt utöka vår expertis för att ständigt kunna vara den av kunderna föredragna partnern inom vår bransch. Detta innebär i sin tur en utvecklande och stimulerande miljö för de anställda där kundfokus, entreprenörskap och kompetensutveckling premieras.

Vi är ett mindre företag och vår framgång beror till stor del på vår förmåga att samarbeta och använda bolagets samlade kompetens på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi lägger därför stor vikt vid att utöka företaget med rätt kompetens och rätt person. Den strategiska plan vi för närvarande jobbar efter kommer att innebära ett antal nyanställningar över de kommande 3 åren.

Är du en Brandingenjör eller Civilingenjör i Riskhantering med arbetslivserfarenhet från något av våra verksamhetsområden och känner att beskrivningen av P&B verkar tilltalande – då ser vi fram emot att få höra från dig.

Kontakta oss på 040-611 71 90 eller ring/maila direkt till någon av våra medarbetare som du hittar under fliken kontakt.

  • Kontakta P&B
  • Davidshallsgatan 20
  • 211 45 Malmö
  • 040-611 71 90
  • info@pob.se
  • Följ P&B På:

LinkedIn_IN_Icon_35px