P&B Brandkonsult
P&B-20181106-2144-SKISS.jpg

Kontakt

Konsultteamet med spetskompetens och bredd!

Våra medarbetare

Här hittar du information till våra konsulter. Alla har någon form av expertis men det spelar ingen större roll vem du kontaktar, du kommer bli väl omhändertagen och få den hjälp du behöver.

 

Boka ett möte!

Kontakta någon av våra medarbetare för mer information eller boka in ett möte med oss. Vi ser fram emot att få hjälpa er.

Boka ett möte med oss

 
 

Det är vi som är P&B

 
 

 
 
Bergström-20181022-3203-ORIGINAL_BW.jpg

Senior Brandkonsult

Tobias Bergström

Tobias är brandingenjör från LTH och har varit hos P&B sedan han tog examen 2008. Tobias arbetar med alla frågor inom byggnadstekniskt brandskydd. Han har ett speciellt intresse för analytisk dimensionering som bland annat inkluderar modellering av brandförlopp och avancerade beräkningar för att hitta kostnadseffektiva och säkra lösningar. Tobias har branschledande kompetens inom detta område och är certifierad sakkunnig brand (SAK 3, behörighet K). Kunderna är ofta kommuner, landsting eller industrier. Oavsett projektens storlek arbetar Tobias alltid efter att med hjälp av erfarenhet och kreativitet hitta praktiska och kostnadseffektiva lösningar, som tillför mervärde för såväl byggherre, förvaltare och nyttjare.

 

Kontakt

E-MAIL:
t.bergstrom@pob.se

MOBILTLF:
0705–49 02 28

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Analytisk Dimensionering
• Bärverksanalyser

 
 

 
 
Kristian-20181022-3321-ORIGINAL_BW.jpg

brandingenjör

Kristian Bladström

Kristian har brandingenjörsexamen från LTH och har varit yrkesverksam på P&B sedan 2016. Uppdrag som Kristian är involverad i inkluderar bland annat projektering av brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt bedömning och hantering av risker kopplade till förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva varor. Precis som flera av hans kollegor kan Kristian erbjuda våra kunder kvalificerad hjälp inom många brand & risktekniska områden.   

 

Kontakt

E-MAIL:
k.bladstrom@pob.se

MOBILTLF:
0702–32 96 60

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Riskanalys
• Explosionsfarlig miljö (ATEX)

 
 

 
 
Ola-20181022-3171-ORIGINAL_BW.jpg

Senior Brand & Riskkonsult

Ola Cederfeldt

Ola är Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH och har varit verksam som brand- och riskkonsult sedan 2004. Förutom brandskyddsprojektering arbetar Ola med utredningar avseende hantering av brandfarlig/explosiv vara samt riskanalyser kopplat till säkerhet, hälsa och miljö. Lång erfarenhet och stor bredd i typer av uppdrag innebär att Olas styrka ligger i förmågan att identifiera kostnadseffektiva och praktiskt tillämpbara lösningar som kommer till nytta för våra kunder.  

 

Kontakt

E-MAIL:
o.cederfeldt@pob.se

MOBILTLF:
0706–51 71 94

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Riskhantering
• Försäkringstekniska tjänster

 
 

 
 
Tobias-2196-ORIGINAL_BW.jpg

vd & riskkonsult

Tobias Ekberg

Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH. VD på P&B sedan 2012. Tobias expertis är rådgivning avseende hantering av risker för egendomsskada och avbrott inom olika verksamheter.  Han har tidigare arbetat med ledning och utveckling av risktekniska tjänster på försäkringsbolag. Tobias arbetar vanligtvis med uppdragsgivare som försäkringsbolag, försäkringsmäklare och industriföretag.

Kontakt

E-MAIL:
t.ekberg@pob.se

MOBILTLF:
0705-98 03 30

Specialiserad på:

• Industriell riskhantering
• Försäkringstekniska tjänster
• Sprinkler

 
 
 

 
 
Josefin-20181022-4726-ORIGINAL_BW.jpg

brandingenjör

Josefin Haglund

Josefin är brandingenjör från LTH där hon tog examen 2014. Josefin arbetar i huvudsak med brandskyddsprojektering. Hennes strukturerade och analytiska sinne gör att hon gärna arbetar i projekt där det krävs brandtekniska analyser, till exempel avseende brandgasfyllnad, utrymning eller brandspridning i luftbehandlingssystem. Uppdragens storlek och komplexitet är varierande med allt från mindre villor till stora köpcentrum eller flerbostadshus. Detta innebär också att uppdragsgivarna är av varierande storlek och har olika behov av hjälp i projektet.

 

Kontakt

E-MAIL:
j.haglund@pob.se

MOBILTLF:
0733–96 23 03

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Analytisk Dimensionering
• Arbetsmiljö

 
 

 
 
CH-20181022-3222-ORIGINAL_BW.jpg

brandingenjör

Carl-Henrik Holmgren

Brandingenjörsexamen från LTH med kompletterande utbildning till brandbefäl. Innan han började på P&B arbetade Carl-Henrik inom den kommunala räddningstjänsten. Carl-Henrik arbetar bland annat med byggnadstekniskt brandskydd, SBA, ATEX, utredningar gällande brandfarliga och explosiva varor och uppdrag relaterade till riskhantering. Carl-Henriks styrka ligger i att vägleda kunder att på ett genomförbart och kostnadseffektivt sätt uppfylla de krav som räddningstjänsten och andra myndigheter ställer utifrån brand- och riskförebyggande lagar och föreskrifter.

 

Kontakt

E-MAIL:
ch.holmgren@pob.se

MOBILTLF:
0739–67 33 93

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Riskutredningar
• Försäkringstekniska tjänster

 
 

 
 
Joakim-20181022-3433-ORIGINAL_BW.jpg

Brandingenjör

Joakim Ingerskog

Joakim är utbildad brandingenjör och civilingenjör i riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Han har tidigare arbetat ett antal år som rökdykare inom kommunal räddningstjänst men har sedan januari 2019 varit anställd som brand- och riskkonsult hos P&B.

Joakim arbetar bland annat med brandskyddsprojektering, både förenklad och analytisk, utredningar kring hantering av brandfarliga vätskor och gaser samt andra riskrelaterade uppdrag. Med sina studier vid LTH och sin bakgrund inom räddningstjänsten har Joakim både praktisk och teoretisk förståelse kring bränder och brandförlopp.

 

Kontakt

E-MAIL:
j.ingerskog@pob.se

MOBILTLF:
0733–94 28 86

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Riskhantering

 
 

 
 
Göran-20181022-3391-ORIGINAL_BW.jpg

senior Riskkonsult

Göran Jansson

Göran är i grunden maskiningenjör som i över 25 år har hjälpt kunder med riskhantering inom process- och tillverkningsindustri. Vanliga uppdrag inkluderar att stötta kunder med maskin- och systemrisker, explosionsrisker kopplade till process och hantering, storskalig kemikaliehantering samt risktekniska besiktningar och riskutredningar. Uppdragsgivare är bl.a. papper- och massaindustri, kraftvärmeanläggningar, träindustri och leverantörer av process och hanteringsutrustningar.

 

Kontakt

E-MAIL:
g.jansson@pob.se

MOBILTLF:
0707–56 66 39

Specialiserad på:

• Industriell Riskhantering
• Explosionsfarlig miljö (ATEX)
• Bulkhantering av fasta material

 
 

 
 
Jansson-20181022-4645-ORIGINAL_BW.jpg

Senior Brand- & riskkonsult

Tobias Jansson

Tobias är brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH med över 15 års erfarenhet av brandskyddsprojektering och riskhantering inom industri. Internt är Tobias ansvarig för ledningssystem varav det viktigaste är vårt kvalitetsledningssystem. Förutom projektering av brandskydd jobbar Tobias med revisioner inom EHS (Säkerhet, Hälsa, Miljö), explosionsskydd (ATEX), utbildningar, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), risktekniska besiktningar och riskutredningar. 

 

Kontakt

E-MAIL:
t.jansson@pob.se

MOBILTLF:
0706–11 71 80

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Industriell riskhantering
• Ledningssystem inom SHM

 
 

 
 
Stefan-20181022-4586-ORIGINAL_BW.jpg

Brandingenjör & Civilingenjör Riskhantering

Stefan Nilsson

Stefan är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH där han tog sin examen år 2012. Hans arbete innefattar bland annat byggnadstekniskt brandskydd, riskutredningar, brandtekniska analyser och det praktiska utförandet i byggnader. En av hans största drivkrafter är att så tidigt som möjligt styra brandskyddsprojekteringen till en robust lösning som fungerar både i teorin och praktiken för att därmed säkerhetsställa att rätt säkerhetsnivå uppfylls.

 

Kontakt

E-MAIL:
s.nilsson@pob.se

MOBILTLF:
0763–16 94 46

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• SBA
• Ventilationsbrandskydd

 
 

 
 
Texas-20181022-4772-ORIGINAL_BW.jpg

senior brandkonsult

Tobias Persson

Tobias är Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH och har över 15 års erfarenhet som brandkonsult. Tobias har bland annat specialiserat sig på brandskydd i ventilationssystem. Stora sjukhusprojekt är också något som Tobias ägnat en stor del av sin arbetstid åt de senaste åren, mest framträdande har varit nybyggnad av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna (NKS) och Nya Sjukhusområdet i Malmö (NSM). Tobias har tidigare även arbetat inom kommunal Räddningstjänst med rådgivning till stadsbyggnadskontor avseende plan- och byggfrågor. Hans goda inblick i byggprocessens olika aspekter och aktörer, är till speciell nytta för våra kunder.

Kontakt

E-MAIL:
t.persson@pob.se

MOBILTLF:
0722–02 08 87

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Ventilationsbrandskydd
• Besiktning

 
 
 

 
 
Matts-20181022-4852-ORIGINAL_BW.jpg

senior brandkonsult

Matts Pålsson

Matts har brandingenjörsutbildning och har varit yrkesverksam som brandkonsult sedan 1992 då han startade P&B. Tidigare har Matts arbetat vid räddningstjänsten i Trelleborg som brandman, räddningstjänsten i Ystad som vice brandchef samt vid Räddningsverkets skola i Revinge som lärare. Matts arbetar främst med brandskyddsprojektering men bland uppdragen ingår även systematiskt brandskyddsarbete och statusinventeringar av brandskydd.

 

Kontakt

E-MAIL:
matts@pob.se

MOBILTLF:
0705–49 02 08

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Besiktning
• SBA

 
 
 

 
Jonathan-20190315-20901-ORIGINAL_BW.jpg

brandingenjör

Jonathan Rosenqvist

Jonathan är Brandingenjör från LTH och har arbetat som brandkonsult sedan 2014. Jonathan arbetar främst med byggnadstekniskt brandskydd, brandtekniska analyser och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Exempel på projekt som Jonathan har drivit under de senaste åren inkluderar brandskyddsinventering och projektering av komplexa köpcentrum, flygplatser, flerbostadshus och sjukhus. Jonathan beskriver sig själv som lösningsorienterad och med en stark drivkraft att hjälpa kunder att kostnadsoptimera brandskyddet, något som har resulterat i specialkompetens inom analytisk dimensionering. Detta innebära att man, när det bedöms motiverat, avviker från den förenklade dimensioneringen enligt BBR och istället genom olika beräkningar och datamodeller tar fram och verifierar alternativa brandskyddslösningar som inte annars hade kunnat tillämpas. På detta sätt kan vi åstadkomma avsevärda besparingar i ett projekt med bibehållet eller till och med bättre brandskydd.

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Analytisk dimensionering
• SBA

Kontakt

E-MAIL:
j.rosenqvist@pob.se

MOBILTLF:
0707–25 73 77

 
 
 

 
 
Katarina-20181022-4741-BW-SKISS.jpg

ekonomiansvarig

Katarina Tiliander

Katarina är redovisningsekonom och ansvarar för ekonomi, administration och personalfrågor på P&B. Förutom att sköta de ekonomiska flödena i företaget så utgör Katarina ett värdefullt stöd till konsulterna. Katarina utgör även en viktig del i P&B´s kvalitetsarbete genom att ganska rapporter för att säkerställa att språk, rapportutformning och layout blir enhetlig och uppfyller de interna krav som definierats.

 

Kontakt

E-MAIL:
k.tiliander@pob.se

TLF:
040-611 71 90

 
 
 

 
 
Widell-20181022-3517-BW-SKISS.jpg

Senior Riskkonsult

Tobias Widell

Tobias är Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering från LTH där han tog examen 2004. Under sina snart 20 yrkesverksamma år har Tobias arbetat inom ett brett spann av uppdrag både inom projektering av brandskydd och riskhantering inom industri. Hans huvudsakliga uppdrag ligger numera främst inom det försäkringstekniska området. Specialkompetens inkluderar försäkringstekniska besiktningar, riskbedömning och klassning av explosionsfarlig miljö (ATEX), samt hantering av risker relaterade till hälsa, säkerhet, miljö och egendom inom papper, trävaru- och möbelindustrin.  

 

Kontakt

E-MAIL:
t.widell@pob.se

MOBILTLF:
0723-30 91 71

Specialiserad på:

• Industriell riskhantering
• Försäkringstekniska tjänster
• Explosionsfarlig miljö (ATEX)

 
 

 
 
Anna-20181022-4906-BW-SKISS.jpg

Brandingenjör & Civilingenjör Riskhantering

Anna Åhsberger

Anna är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH där hon tog sin examen år 2012. Hon har erfarenhet från kommunal Räddningstjänst innan hon började på P&B 2016. Anna arbetar med byggnadstekniskt brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och skadeförebyggande arbete. Anna också ofta drivande i arbetet med när vi får förfrågan om att ta fram kundanpassade utbildningar. En av hennes största drivkrafter är att få verksamheter att förstå hur brandskyddet är uppbyggt och inse varför det är viktigt att underhålla och förvalta det väl.  

 

Kontakt

E-MAIL:
a.ahsberger@pob.se

MOBILTLF:
0766–31 71 13

Specialiserad på:

• Brandskyddsprojektering
• Utbildning
• Riskhantering i kommunala verksamheter

 

 
 
Tycker själv att det känns förtroendeingivande att jobba med er. Det är det som är det viktigaste.
— Johan Stenberg, Sweco Management AB