P&B Brandkonsult
P&B-20181106-7597-SKISS.jpg

Kunder

Vi drivs av att
skapa värde för våra kunder

 

Vi har förstått på våra kunder att förtroende är en av de viktigaste aspekter vid val av konsult. Vi vet också att förtroende är något som tar tid att bygga upp. För att underlätta för nya potentiella kunder att känna sig trygga vid valet av P&B som konsult erbjuder vi alltid möjligheten att få prata med en befintlig kund i deras egen roll och bransch.

Tveka inte att kontakta oss för att be om referenser, eller läs vad några av våra kunder tycker om oss längre ner.

 
 
 
Kvalitetsansvarig - Tobias Jansson, Senior Brand- & Riskkonsult.

Kvalitetsansvarig - Tobias Jansson, Senior Brand- & Riskkonsult.

 
 

Varje år låter vi några av våra återkommande kunder svara
på frågor kring hur vi har skapat värde och av vilka anledningar de samarbetar med oss på P&B.
 

 

 
 
Som fastighetsansvarig med brandskyddsansvar betyder det mycket att ha tillgång till de sakkunskaper P&B´s konsulter besitter. Generellt mycket hög kompetens och leverans inom utsatt tid.
— Lars Åkesson Nettestad, Fastighetsansvarig Bilia Personbilar AB
 
 

 
 
Kompetens och kännedom om våra lokaler, krav och verksamheter gör att P&B skapar ett stort värde för Tetra Pak.
P&B levererar både brandskyddsdokumentation, riskutredningar, analyser av utrymningsscenario, rutiner för brandskydd i byggskedet samt rådgivning i övrigt. Tetra Pak tycker att P&B har bredd av kompetens och responderar på ett snabbt och okonstlat sätt.
— Peter Sjöström, Brandskyddsansvarig på Tetra Pak i Lund
 
 

 
 
Jag tar hjälp av P&B för att de ser till det unika i varje projekt och hittar rätt lösningar i varje enskilt fall.
— Albin Malmståhl Fröler, ventilationskonsult
 
 

 
 
Tycker själv att det känns förtroendeingivande att jobba med er. Det är det som är det viktigaste.
— Johan Stenberg, Sweco Management AB
 
 

 
 
En bra samarbetspartner som levererar kvalitet
— Peter Boman – Fastighetsansvarig, The Absolut Company
 
 

 
 
Lifra har nu under tio år haft ett kontinuerligt samarbete med P&B. Samarbetet inleddes
med att vi gemensamt utvecklade ett system för systematiskt brandskyddsarbete för våra förvaltade fastigheter. Det visade sig snabbt att P&B var ett företag som vi på Lifra fungerade bra tillsammans med och P&B visade, och har alltid visat, stort engagemang och bidragit med kvalificerad expertkunskap inom området brand.
— Stefan Grahn, Teknisk förvaltare, Lifra L&B i Malmö AB
 
 

Behöver ni rådgivning i en specifik fråga eller projekt? Vi hjälper er gärna!

 
P&B-20181106-4323-SKISS.jpg