P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Andritz

Så har vi hjälpt till!

 

Andritz AB – Maskinleverantör till Industri

Andritz som bland annat levererar utrustning och lösningar till papper & massa samt kraftvärmeindustrin tar hjälp av P&B i frågor som rör brand- och explosionsskydd. 

Vi är ofta involverade från starten. För en anläggning som skulle producera träpulver från pellets och konvertering av oljepannor till pulvereldning på ett pappersbruk var P&B delaktiga redan från offertstadiet fram tills det att anläggningen togs i drift.

Uppdraget omfattade preliminär klassning och riskbedömning, stöd vid kravställning mot underleverantörer, projektmöten med slutkund, tekniska lösningar för brand och explosionsskydd, beräkning av explosionsavlastningar, operatörsutbildning samt slutlig CE-verifiering av hela anläggningen.