P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

Brandskydd i verksamheter

 

Vi hjälper er att minska risker för kapitalskada och kostsamma avbrott genom optimala lösningar inom brandskydd.

hållbara och praktiska lösningar 

Vi hjälper er verksamhet att uppfylla gällande lagstiftningar och minimera risker och kostsamma avbrott genom inventering och dokumentation av ert brandskydd. 

Vi har alltid som mål att presentera de mest hållbara och praktiska lösningarna vad gäller tillförlitlighet, kostnad och underhållsbehov. Baserat på er ambitionsnivå ger vi konkreta förslag på möjliga förbättringar av både fysiskt och organisatoriskt brandskydd.

För att få bättre inblick i ert brandskydd och vad som eventuellt kan förbättras, kontakta Carl-Henrik Holmgren