P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

Byggnadstekniskt brandskydd

 

Optimerade lösningar för brandskydd

Som ett av Sveriges äldsta brandkonsultbolag har vi lång erfarenhet och en väl erkänd kompetens inom projektering av brandskydd. 

Vi erbjuder kostnadseffektiva och hållbara lösningar för brandskydd i byggprojekt för alla typer av byggnader, verksamheter och entreprenadformer. Vi bistår som sakkunniga med allt från upprättande av brandskyddsbeskrivningar till rådgivning och kontroll av utfört brandskydd.

Under byggnationen erbjuder vi kontinuerligt stöd för praktisk problemlösning som hjälper er undvika onödiga överraskningar och förseningar.

Vi har ett stort kvalitetsfokus i vårt arbete och vårt mål är alltid att ge er en trygghet i all relevant lagstiftning och de möjliga lösningsalternativ som finns, under hela resan från skiss till färdig byggnad.

P&B är medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening och bland våra konsulter fins certifierade sakkunniga - SAK3.

Brandskydd under byggtiden 

Under byggnationen finns det ofta utmaningar i att upprätthålla ett bra brandskydd för de arbetande hantverkarna och de verksamheter som finns i anslutning till byggarbetsplatsen. 

Vi erbjuder ett dedikerat och kompetent stöd i både planeringsskedet och ute på byggarbetsplatsen så ni kan känna er trygga i att arbetsmiljön är säker och följer gällande lagstiftningar.

Analytisk dimensionering

I det fall det krävs lösningar som ligger utanför standard och förenklad dimensionering erbjuder vi konsulter med specialkompetens inom analytisk dimensionering.

Vi utför analytisk dimensionering inom bl.a. ventilationsbrandskydd, värmestrålningsberäkningar, bärverksanalyser, utrymnings- och rökfyllnadsberäkningar.

Behöver ni hjälp med projektering av brandskydd så kontakta; Tobias Bergström, Josefin Haglund eller Tobias Persson så ser de till att ni får den hjälp ni behöver.