P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Conexio

Så har vi hjälpt till!

 

Conexio - Försäkringsförmedlare

Conexio hjälper kunder att hitta försäkringslösningar utformade för den verkliga exponeringen och försäkringstagarens riskaptit. 

Här utgör P&B en strategisk partner i arbetet med att ta fram de risktekniska underlag som både försäkringstagare och försäkringsbolag kan utgå ifrån för att bättre förstå och hantera exponeringar och risker.