P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

Explosionsrisker (ATEX)

 

Vi erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud för hantering av explosionsrelaterade risker inom alla typer av verksamheter och hanterade ämnen. 

Vi har internationellt ledande kompetens för riskbedömningar och klassningar i enlighet med ATEX. Våra konsulter har praktisk erfarenhet från industriella processer, tillsammans med djupa kunskaper om ämnens egenskaper, explosionsteori, skyddssystem och säkra arbetsrutiner.

Vi hjälper er uppnå en praktisk explosionssäkert som möter interna och externa krav - utan onödigt krångel och kostnader.

Våra konsulter kan även bistå med framställande av underlag vid tillståndsärende, agera stöd vid upphandling av utrustning, se över och ta fram tydliga rutiner och instruktioner för personalen tillsammans med effektiva utbildningar. Vi hjälper er med underlag för design av explosionsskydd och preventiva system samt underlag för slutdokumentation.

Med P&B får du en heltäckande lösning för hantering av explosionsrisker som är anpassad efter era behov och verksamhet.

Kontaktperson för hantering av explosionsrisker är Göran Jansson