P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

Försäkringstekniska tjänster

 

Risktekniska tjänster för försäkringsbranschens alla parter!

Inom försäkringsbranschen där tillförlitlig, komplett och konkret beskrivning av risken är en förutsättning för långsiktig lönsamhet är P&B en partner för att tillhandahålla just detta.


Kundanpassade lösningar och relevant information 

P&B erbjuder flexibla lösningar till försäkringsbolag, försäkringsmäklare, industri och andra kommersiella kunder både nationellt och internationellt.  Vår erfarenhet av arbete, både inom industri och försäkringsbolag, har lagt grunden till en djup förståelse för vilken information som är relevant och kritisk beroende på typ av verksamhet och exponering. 

Med RiACT, vårt egenutvecklade verktyg för riskbedömning och kontroll, kan vi effektivisera både besiktningsarbetet och försäkringstagarens riskhanteringsprocess.

Med P&B som partner kan ni känna er trygga med att ni får en tidseffektiv genomgång och presentation av egendoms- och avbrottsrisker samt konkreta förslag på riskreducerande åtgärder.


Underlag vid försäkringsupphandling

För försäkringsmäklare tillför vi värde i processen att ta fram risktekniska underlag för försäkringsupphandling. En P&B Riskrapport innehåller all den information som försäkringsgivarna efterfrågar och presenteras i ett tydligt format som underlättar vidare bedömning för underwriters inom svenska och internationella försäkringsbolag. Våra riskrapportern har högt anseende avseende kvalité och opartiskhet vilket i slutändan även gynnar försäkringstagaren.


En partner i riskhanteringsprocessen

För försäkringstagare som aktivt vill driva en riskhanteringsprocess erbjuder P&B kvalificerat stöd och verktyg för att underlätta detta arbete. Våra rapporter inkluderar tydlig presentation av möjligheter för riskreduktion, med kostnadsuppskattningar och prioritering. En av våra drivkrafter som riskkonsulter är att hjälpa våra kunder att sätta sig själva i förarsätet när det gäller vilka risker man accepterar och inte accepterar, vilka risker man vill reducera och vilka risker man i nuläget väljer att leva med. Att helt enkelt kunna ta informerade beslut om risker.

Ofta är det avbrott till följd av en skada, och inte egendomsskadan i sig, som driver kostnaderna vid en skada och exponerar ett företag för långsiktiga konsekvenser som badwill och förlorande marknadsandelar.  Vi hjälper till att realistiskt kvantifiera potentiella avbrott till följd av en möjlig skadehändelse och att arbeta fram enkla men effektiva kontinuitetsplaner för att minska påverkan på verksamheten.

För mer information om våra försäkringstekniska uppdrag eller om du vill ha en referens, kontakta Tobias Widell eller Tobias Ekberg