P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - IKEA Industry

Så har vi hjälpt till!

 

IKEA Industry - Möbeltillverkning

IKEA Industry ställer höga krav på sina tillverkande enheter bland annat avseende Säkerhet, Hälsa och Miljö (EHS) och har valt P&B som partner för att säkerställa dessa krav efterlevs i alla delar av världen. 

P&B´s uppdrag inkluderar framtagande av kravställning, manualer samt fysiska EHS -revisioner på produktionsanläggningar. Varje anläggning bedöms utifrån ett internt graderingssystem vars syfte är att kunna jämföra anläggningarnas efterlevnad av interna och externa krav avseende EHS. 

Syftet med revisionerna på anläggningsnivå är att identifiera avvikelser och föreslå rekommendationer på hur anläggningen kan förbättra sitt EHS-arbete. Exempel på områden som behandlas under revisionen är; organisation, management of change, utbildning, rapportering av incidenter/olyckor, hantering av vatten och utsläpp, primära och sekundära utsläpp i luft, kemikaliehantering, avfallshantering, energi, ergonomi, maskinsäkerhet, trafiksäkerhet, brandskydd och utrymning och Explosionsskydd (ATEX).