P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Fortum värme

Så har vi hjälpt till!

 

fortum värme

P&B har utrett dammexplosion på uppdrag av Fortum Värme. Arbetsmiljöverket och leverantören av den aktuella anläggningen var även intressenter i utredningen. Utredningen har innefattat djupgående analys av signalhistorik och trender för att kunna ringa in orsaken till explosionen. Uppdraget omfattade även förslag på åtgärder och stöd vid diskussioner med leverantören avseende dimensionering och utförande på explosionsskydd. Efter genomförda åtgärder har P&B uppdaterat anläggningens explosionsskyddsdokument.