P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

P&B Utbildning

 

Kompetenshöjande insatser

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för ökad medvetenhet och möjlighet att påverka de risker som finns i er verksamhet.

Att hjälpa våra kunder med kompetenshöjande insatser är något vi brinner lite extra för på P&B!

Med bred kunskap och erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda utbildningar efter era behov och önskemål, oavsett verksamhet. I alla våra utbildningar får ni ny och användbar kunskap som rör brand och riskhantering, där vi lägger stor vikt vid att innehållet är anpassat utefter er verksamhet och de deltagare som är med.

Efter våra utbildningar erbjuder vi alltid uppföljning och möjlighet till stöd i eventuella frågor som uppkommit. Vårt mål är att ni ska känna er trygga med vilka krav som gäller för just er och vad ni behöver göra för att möta dessa krav.

Vi har utbildningspaket för alla vår tjänsteområden. Här under hittar ni ett urval men tveka inte att höra av er om ni har andra önskemål.

Grundläggande brandskydd:
För samtlig personal som behöver förstå vilket brandskydd och vilka risker som finns på er arbetsplats.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA):
Riktar sig till dig som är samordnare för verksamhetens SBA och utför kontroller av brandskyddet. 


Brandskydd under byggtid:
För entreprenörer och byggarbetare som arbetar med om- eller nybyggnation.

Brandskydd i Boverkets byggregler:
Riktad till yrkesgrupper som vill ha en ökad förståelse för reglerna som styr brandskyddet i byggnader, t.ex. arkitekter, fastighetsägare, projektledare, säkerhetsansvariga, byggentreprenörer och teknikkonsulter.

Föreståndare för brandfarliga varor:
Fokus på de föreskrifter som gäller för er verksamhet och hur dessa kan uppfyllas i praktiken.

Explosionsrisker/ATEX:
Avsedd för personal och tekniker som arbetar i verksamheter där det förekommer explosionsfarlig miljö.

Industribrandskydd:
Djupdykning i hur man minskar sannolikheten och konsekvensen av brand specifikt inom industrin.

För att få en offert eller vid andra frågor maila Anna Åhsberger eller ring henne på 0766-31 71 13.