P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Regionservice skåne

Så har vi hjälpt till!

 

Regionservice Skåne - Byggherre

P&B har i många år stöttat Regionservice Skåne avseende brandtekniska frågor och hantering av andra risker som explosionsfarlig miljö, batterianläggningar och brandfarlig vara. 

Genom det gällande ramavtal vi har med Regionservice blir vi involverade i många olika typer av projekt. 

Vårt nuvarande projekt med Region Skåne omfattar; ny- och ombyggnationer inom Skånes Universitetssjukhus (SUS). Ett omfattande och samhällsviktigt uppdrag där P&B´s konsulter stöttar med strategisk planering, projektering och utförandekontroller.