P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Söderenergi

Så har vi hjälpt till!

 

Söderenergi - Kraftvärme

P&B har i många år ha stöttat Söderenergi i frågor kring bulkhantering av bränsle samt dammexplosionsrisker. 

Under 2018 utökades P&B´s uppdrag till att även inkludera framtagande av underlag för effektiv hantering av egendom och avbrottsrisker.