P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Södra Cell

Så har vi hjälpt till!

 

Södra Cell Mönsterås - Massabruk

P&B har genomfört den övergripande riskanalysen som är en del av Säkerhetsrapporten som krävs enligt Sevesodirektivet. 

P&B har även utfört underliggande detaljerade analyser av berörd kemikaliehantering. Vi har gemensamt med kunden reviderat och kompletterat säkerhetsrapporten för att uppfylla myndigheternas krav. 

Arbetet omfattade även genomgång och revidering av rutiner och instruktioner i ledningssystemet samt insatsplan för räddningsinsatser.