P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

Revision säkerhet hälsa och miljö

 

SHM

Vi hjälper er möta era mål och skapa effektivitet i arbetet med säkerhet, hälsa och miljö. 

Våra konsulter har lång erfarenhet av revisionsarbete inom säkerhet, hälsa och miljö (SHM) och innehar specialistkompetens inom områden som brandsäkerhet, kemikalierisker, maskinsäkerhet och andra arbetsmiljörisker.

Vi erbjuder kvalificerade värdeskapande revisioner anpassade för olika typer av verksamheter. Vi går igenom ledningssystem, organisation och dokumentation av det löpande arbetet samt besiktning av utvalda riskmoment/områden.

Vi tar fram tydliga och konkreta rapporter där vi lyfter fram styrkor, svagheter och möjligheter till förbättringar och effektivisering i er verksamhet. Våra konsulter finns sedan som stöd i den löpande implementeringen.

Vi ser fram emot att diskutera hur ett samarbete med P&B kan tillföra värde för er organisation. Tveka inte att höra av dig till Tobias Jansson.