P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Stadsfastigheter Malmö

Så har vi hjälpt till!

 

Stadsfastigheter Malmö - Byggherre

P&B har gällande ramavtal med Stadsfastigheter. För närvarande hjälper P&B till i arbetet med att tillgodose ett behov av fler skolor
i Malmö. 

Ett exempel är den stora ombyggnationen av Munkhätteskolan som 1965 belönades med Kasper Salin-priset för sin arkitektur. Under årens lopp har tiderna förändrats och kraven på lokalerna skärpts - inte minst brandskyddskraven. Detta ställde stora anspråk på ombyggnationen då lokalerna skulle anpassas till dagens krav, samtidigt som den prisbelönta arkitekturen skulle bevaras. Då skolan även innehåller en särskild enhet för barn med funktionsnedsättning ställdes ytterligare krav på framförallt utrymningsprojekteringen. 

Med hjälp av analytisk dimensionering kunde P&B projektera byggnaden med bra funktioner och hög säkerhet, samtidigt som den ursprungliga arkitekturen kunde bevaras.