P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

Systematiskt brandskyddsarbete

 

I korthet - SBA

Vi hjälper er få överblick, kontroll och trygghet i ert SBA. Med vår trestegsprocess kommer ni arbeta effektivare med SBA och uppnå ett robust brandskydd. 

Under åren har vi hjälpt hundratals av våra kunder att bygga upp ett effektivt och stabilt SBA. Med den erfarenheten som grund har vi tagit fram en tids- och kostnadseffektiv tjänst som hjälper både små och stora organisationer att underhålla arbetet med SBA.

I vår tjänst erbjuder vi en extern översyn av SBA där vi genom en trestegsprocess landar i en tydlig åtgärdsstrategi.

Vår process:  

  1. Nulägesanalys

  2. Problemdefinition

  3. Förslag på åtgärdsstrategi / förbättringar utifrån identifierade problem

Det löpande arbetet med SBA innefattar både aktiviteter och dokumentation av teknisk och organisatorisk karaktär. Vi har lång erfarenhet av att sammanställa anpassade underlag för olika typer av verksamheter och organisationer. Vi fins också som stöd i att fysiskt utföra de kontroller som behövs, eller utföra regelbundna uppföljningar av den framtagna dokumentationen.

För frågor eller hjälp med ditt SBA, kontakta Tobias Jansson