P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Våra tjänster

Tillståndspliktig verksamhet

 

Vi erbjuder tillståndspliktiga verksamheter erkända och väl utvecklade metoder för att bedöma och beskriva risker som underlättar processen för att få eller förnya tillstånd. 

Våra konsulter arbetar med riskutredningar, planer och dokumentation för Sevesoanläggningar på både högre och lägre nivå, samt för verksamheter som klassas som farliga enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO).

Vi vet vilka krav som ställs av tillstånds- och tillsynsmyndigheter och kan därför med väl utvecklade metoder hjälpa er ta fram analyser och rapporter som underlättar processen för att få eller förnya ert tillstånd. Våra konsulter finns tillgängliga för specifika uppgifter eller som stöd under hela tillståndsprocessen.

Vi utreder även inträffade incidenter eller olyckor för att ge förslag på riskreducerande åtgärder, internt lärande och utveckling.

Kontakta Tobias Jansson om ni behöver stöd i frågor rörande exempelvis tillstånd, att hantera resultat från tillsyn eller vid förändringar av verksamhet och lagstiftning.