P&B Brandkonsult
pob_pattern_1_grey.png

Exempeluppdrag - Trianon

Så har vi hjälpt till!

 

Trianon – Fastighetsbolag

Trianon äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Malmö.  P&B har hjälp Trianon i arbetet med att säkerställa ett välfungerade och effektivt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
i deras större objekt. 

Arbetet har inkluderat inventering av befintligt brandskydd samt framtagande av underlag och mallar som ger effektivt stöd åt de som ska jobba med SBA.